نحوه ریدایرکت دامنه از طریق htaccess ، PHP ، HTML و JavaScript
ریدایرکت دامنه

ریدایرکت دامنه از طریق htaccess. ، PHP  HTML و JavaScript چطور انجام می شود ؟ ریدایرکت دامنه برای پروژه های بزرگ وب نقش اساسی دارد . گزینه انتقال ترافیک از یک وب سایت به وب…

ادامه مطلب

5 دلیل استفاده از ریدایرکت ریدایرکت همان تغییر مسیر آدرس وب سایت به آدرس جدید است . در واقع با استفاده از آن ، کاربران و موتورهای جستجو بطور خودکار به آدرس URL جدید وب…

ادامه مطلب