لایه شبکه یا network layer چیست ؟
لایه شبکه

تعریف لایه شبکه اتصالات شبکه به شبکه همان چیزی است که دسترسی به اینترنت را امکان پذیر می کند . ” لایه شبکه ” بخشی از فرایند ارتباطات اینترنتی است که در آن این اتصالات…

ادامه مطلب